blingee

Вид веб-канала Вид эскизов
”Gᴀᴍᴢᴇᴇ Mᴀᴋᴀʀᴀ.”
”Nᴇᴘᴇᴛᴀ Lᴇɪᴊᴏɴ.”
”Oɴʟʏ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ sᴀᴠᴇ ᴍᴇ.”
”Mᴜ ᴅᴇ Aʀɪᴇs.”
Nancy
Que Monstro te Mordeu Blingee*!!!
”Sʜɪʀʏᴜ ᴅᴇ Dʀᴀɢᴏɴ.”
Stairway to Heaven
...Autumn Beauty...
Sindico - (Que Monstro te Mordeu)*!!!
blingee
”Sʜᴀᴋᴀ ᴅᴇ Vɪʀɢᴇᴍ.”