anime

Вид веб-канала Вид эскизов
▶❝Vɪɴᴄᴇɴᴛ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ❞◀
I choose to be happy with you
í wαnnα dσ вαd thíngs wíth чσu
❝Cʜɪᴋᴀ Tᴀᴋᴀᴍɪ.❞
bɐbz b1ʌǝ ɐnıɯǝ 1dʍǝ
ԹՌɿʍȝ Յʅעȝ ԵעʍʍȝՏ ԳρՄɧ
~屁娜诶弗艾 弗艾艾杰 杰勒吉伊~
Um casal super inormal
Gothic Phantom
Vintage Summer!!
Summer Love!!
❝Zᴇɴʏᴀᴛᴛᴀ.❞