honoka

Вид веб-канала Вид эскизов
 ╰☆☆ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴡᴏɴᴅᴇʀʟᴀɴᴅ ☆☆╮
ᴍʏ sᴍɪʟᴇ ɪs ꜰɪʀᴇ, ɪᴛ'ʟʟ ʙᴜʀɴ ʏᴏᴜ ᴜᴘ
ꜱʜᴇ'ꜱ ᴀ ᴘʀᴇᴛᴛʏ ꜱᴘᴇᴄɪᴀʟ ɢɪʀʟ
Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ, Tᴡɪɴ Bʀᴏᴛʜᴇʀ!!!
Maki y Ruru-Kiznaiver
★ Honoka ★
♥ Honoka ♥
Honoka Kousaka Goth
//♥kosaka honoka♥//
Honoka Kousaka
it's such a cold, cold, world.
walking with a friend in the dark is better than walking alone in the sunshine.