manga

Вид веб-канала Вид эскизов
„Aᴜᴛᴜᴍɴ Sᴜɴꜰʟᴏᴡᴇʀs.”
„Iᴢᴜʀᴜ Kᴀᴍᴜᴋᴜʀᴀ:Bᴜɴᴀ Dɪᴍɪɴᴇᴀᴛᴀ!”
„Vɪɴᴄᴇɴᴛ Vᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ:Yᴏᴜ'ʀᴇ ᴅɪsɢᴜsᴛɪɴɢ,I'ᴍ ᴅᴇʟɪᴄɪᴏᴜs.”
„Cʟᴏsᴇ ʏᴏᴜʀ ᴇʏᴇs ᴀɴᴅ ᴅʀᴇᴀᴍ.”
„Aᴅʀɪᴀɴ Cʀᴇᴠᴀɴ:Yᴏᴜ'ʀᴇ ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴘᴏɪsᴏɴ.”
„Sᴡᴇᴇᴛ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs.”
„Iᴢᴜʀᴜ Kᴀᴍᴜᴋᴜʀᴀ”
„Iᴢᴜʀᴜ Kᴀᴍᴜᴋᴜʀᴀ”
„Vɪɴᴄᴇɴᴛᴏʀᴀ Cʜɪʙɪ”
„Cᴀᴍᴜs”
♥.•(✿◠‿◠) Vocaloid / Hatsune Miku (◠‿◠✿)•.♥ FrozenNight
„Aᴅʀɪᴀɴ Cʀᴇᴠᴀɴ”