I'm Fuckin Rock + Roll!

I wanna boy that tastes like whisky and cigarettes
So who's it gonna be?
Who's gonna be next?

(i've got a boy like that his name is shane! <3 )

(I'm me and no one else bitches!)

__.·-"-·.___ This is Snoopy. Copy and
_/) c_c_(\__ paste him to ur profile to
(/(_ O _)\)__ help him gain world
_(``)~(´´)_ domination


1 thing
2 say
3 days grace
4 life
5 stars
6 seconds to make this
7 seconds to read this
8 cheers
9 thumbs up
10 things
also...
1 thing
2 say
justin beiber
is gay =] 

(\_/)
( '_')
(> )># So, i got you this lil waffle.
U..U
....(\_/)
....('_' )
.#<( <) but then I was like...
....U..U
..(\_/)
.(O.O)
.(>#<) dis waffle be looking good!!!
.U....U
(\_/)
(^-^)
(> <)
U...U
so i atez da little waffle. ^^

●ṡρεll øυτ ÿøυɾ ṉ-α-ṃ-ε αи∂ ṡεε ώhατ ïτ ṃεαṉṡ●
α: høτ
в: løṿεṡ ρεøρlε
с: ģøøḋ ќïṡṡεɾ
ḋ: ṃαќεṡ ρεøρlε lαυģh
ε: hαṡ ģøɾģεøυṡ εÿεṡ
ƒ: ρεøρlε ώïlḋ αṉḋ сɾαʐÿ αḋøɾε ÿøυ
ģ: ṿεɾÿ øυτģøïṉģ
h: εαṡÿ τø ƒαll ïṉ løṿε ώïτh
ï: løṿεṡ τø lαυģh αṉḋ ṡṃïlε
ј: ïṡ ɾεαllÿ ṡώεετ
ќ: ɾεαllÿ ṡïllÿ
l: ṡṃïlε τø ḋïε ƒøɾ
ṃ: ṃαќεṡ ḋατïṉģ ƒυṉ
ṉ: сαṉ ќïсќ τhε hεсќ øυτ øƒ υ
ø: hαṡ øṉε øƒ τhε вεṡτ ρεɾṡøṉαlïτïεṡ εṿεɾ
ρ: ρøρυlαɾ ώïτh αll τÿρεṡ øƒ ρεøρlε
σ: α hÿρøсɾïτε
ɾ: ģøøḋ вøÿƒɾïεṉḋ øɾ ģïɾlƒɾïεṉḋ
ṡ: сυτε
τ: ṿεɾÿ ģøøḋ ќïṡṡεɾ
υ: ïṡ ṿεɾÿ ƒυṉ
ṿ: ṉøτ јυḋģṃεṉταl
ώ: ṿεɾÿ øρεṉ ṃïṉḋεḋ
χ: ṉεṿεɾ lετ ρεøρlε τεll ÿøυ ώhατ τø ḋø
ÿ: ïṡ løṿεḋ вÿ εṿεɾÿøṉε
ʐ: сαṉ вε ƒυṉṉÿ αṉḋ ḋυṃв ατ τïṃεṡ

|First| (yes i have 2 first names ok)
ј: ïṡ ɾεαllÿ ṡώεετ
ε: hαṡ ģøɾģεøυṡ εÿεṡ
ṉ: сαṉ ќïсќ τhε hεсќ øυτ øƒ υ
ṉ: сαṉ ќïсќ τhε hεсќ øυτ øƒ υ
α: høτ

ṃ: ṃαќεṡ ḋατïṉģ ƒυṉ
α: høτ
ɾ: ģøøḋ вøÿƒɾïεṉḋ øɾ ģïɾlƒɾïεṉḋ
ï: løṿεṡ τø lαυģh αṉḋ ṡṃïlε
ε: hαṡ ģøɾģεøυṡ εÿεṡ

|last|
ṡ: сυτε
с: ģøøḋ ќïṡṡεɾ
σ: α hÿρøсɾïτε
τ: ṿεɾÿ ģøøḋ ќïṡṡεɾ
τ: ṿεɾÿ ģøøḋ ќïṡṡεɾ

 ..__________________
....../ `---___________----___|] 
...../_==o;;;;;;;;_______ __.:| 
.....), ---.(_(__) / 
....// (..) ),.----"
...//___// 
..//___// i love guns
.//___//

Girl: Do i ever cross ur mind
Boy: No
Girl: Do you like me?
Boy: Not really
Girl: Do you want me?
Boy: No
Girl: Would you cry if I left?
Boy: No
Girl: Would you live for me?
Boy: No
Girl: Would you do anything for me?
Boy: No
Girl: Choose--me or ur life
Boy: my life
The girl runs away in shock and pain and the boy runs after her and says...
The reason you never cross my mind is because you're always on my mind.
The reason why I don't like you is because I love you.
The reason I don't want you is because I need you.
The reason I wouldn't cry if you left is because I would die if you left.
The reason I wouldn't live for you is because I would die for you.
The reason why I'm not willing to do anything for you is because I would do everything for you.
The reason I chose my life is because you ARE my life

BrokeNCYDE
-Escape the fate
--Bless the fall
---My Chmeical Romance
-----Panic! at the Disco
-----Dot Dot Curve :)
------Black Veil Brides
-------Nevershoutnever
--------New Found Glory 
---------Secondhand Serenade
----------Alesana
-----------Blood on the Dance Floor
----------Hollywood Undead
---------Lights
--------Linkin Park
-------Avenged Sevenfold
------Relationship on a Rocketship
-----Metro Station
----Rocketship to the moon 
---Porcelain and the tramps
--Breathe Carolina
-Watchout! There's Ghost

Статистика

  • Сколько раз был(а) в Центре внимания: 0
  • Жетонов: 47
  • Золотых Blingee: 4
  • Серебряных Blingee: 46
  • Внесенных штампов: 286
  • Открытки: 0
 

Мои конкурсные работы

Barbie
Barbie
Просмотреть больше
 
 
 
 
 

Комментарии

_IamNina_

_IamNina_ пишет:

3570 дней назад
You're a fan of Asian Music
then please join this group

► http://blingee.com/group/78932 ◄ 


:¨·.·¨:
 `·. !!ASIAN MUSIC!! 
 ●/  
/▌
/ \
blood_on_the_dance_floor

blood_on_the_... пишет:

3846 дней назад
ello xp my loseers
Deleted_avatar

o.O.Epic_Fail... пишет:

3864 дня назад
please join and add blingees:
http://blingee.com/group/75013-Stop-Bullying
joerox123

joerox123 пишет:

3878 дней назад
i meant to say dude not d lol
joerox123

joerox123 пишет:

3878 дней назад
d,your boyyy is HOT!!!!
joerox123

joerox123 пишет:

1 день назад
Cool. So what's up?
Deleted_avatar

amg97 пишет:

1 день назад
np :P u have a bf?
Deleted_avatar

amg97 пишет:

3882 дня назад
nice nickname :P

Желаете ли вы прокомментировать?

Зарегистрируйтесь в Blingee (для бесплатной учетной записи),
Вход (если вы уже являетесь участником).